Εγκατάσταση Νέων Ανελκυστήρων

Κατά την κατασκευή οποιουδήποτε κτιρίου είναι σημαντικό να γνωρίζετε τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την εγκατάσταση ενός ανελκυστήρα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Κατά την μελέτη του έργου σας και ενημερώνοντας σας έγκαιρα θα αποφύγετε τυχόν προβλήματα στην κατασκευή του ανελκυστήρα σας καθώς και παραπάνω έξοδα από πιθανά λάθη.
Μπορούμε να σας ενημερώσουμε σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες σας για τους ανελκυστήρες σκάλας με καρέκλα ή πλατφόρμα για ΑΜΕΑ, τους υδραυλικούς ανελκυστήρες με μηχανοστάσιο, τους υδραυλικούς ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο, τους μηχανικούς ανελκυστήρες με μηχανοστάσιο και τους μηχανικούς ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο.
Επίσης με την επίσκεψή σας σε έργα που έχουμε ολοκληρώσει την εγκατάστασή τους  μπορείτε να αντιληφθείτε καλύτερα όλα αυτά που συζητάμε στην έδρα της εταιρείας μας και να γνωρίσετε την ποιότητα στην δουλειά μας.