Συστήματα Ανύψωσης ΑΜΕΑ

Ανελκυστήρες Σκάλας

Πέρα από την λύση των ανελκυστήρων προσώπων ή φορτίων η εταιρεία μας, ως πρωτοπόρος και σε αυτό τον τομέα, εξειδικεύεται στην εγκατάσταση ανελκυστήρα σκάλας ή πλατφόρμας.
Δίνουμε την κατάλληλη λύση σε κτίρια στα οποία δεν υπάρχει ο κατάλληλος χώρος για την εγκατάσταση ασανσέρ προσώπων. Εμείς σας προσφέρουμε ελευθερία στην κίνηση και σας δημιουργούμε έναν κόσμο χωρίς εμπόδια!

Ανελκυστήρες Σκάλας για Ηλικιωμένους & ΑΜΕΑ

Πλέον με τον ανελκυστήρα σκάλας με καρέκλα ή πλατφόρμα μπορούν οι ηλικιωμένοι, οι άνθρωποι με κινητικές δυσκολίες καθώς επίσης και τα Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) να είναι ανεξάρτητοι!
Η χρήση τέτοιου είδους ανελκυστήρα, εκτός από μια ιδιωτική κατοικία όπου θα υπάρχει ανάγκη εγκατάστασής του, είναι απαραίτητη σε δημόσια κτίρια όπου θα μπορούν πλέον άνθρωποι με αναπηρικό αμαξίδιο να συναλλαγούν για προσωπικές τους υποθέσεις καθώς επίσης και σε κτίρια για ευρύ κοινό, όπως ξενοδοχεία, τράπεζες, νοσοκομεία, εμπορικά κέντρα κ.α.

Ανελκυστήρες Σκάλας για Εσωτερικόυς & Εξωτερικού Χώρους

Η εταιρεία μας είναι επίσημος αντιπρόσωπος κορυφαίων ευρωπαϊκών εργοστασίων κατασκευής ανελκυστήρων σκάλας με δυνατότητα εγκατάστασης τους τόσο σε ευθείες σκάλες όσο και σε σκάλες με στροφές που βρίσκονται είτε σε εσωτερικό είτε σε εξωτερικό χώρο.
Χωρίς να αλλοιώσουμε την σκάλα σας, σας δίνουμε την δυνατότητα ασφαλούς μετακίνησή σας σε όσα διαφορετικά επίπεδα επιθυμείτε και σας προτείνουμε πάντα την καταλληλότερη λύση σύμφωνα με τις ανάγκες σας τόσο κατασκευαστικά όσο και αισθητικά.Θα χαρούμε πολύ να σας εξυπηρετήσουμε στα γραφεία μας και να σας δώσουμε όλες αυτές τις πληροφορίες που χρειάζεστε για την εγκατάσταση ενός ανελκυστήρα σκάλας – ενός πολύτιμου λίθου για όλους μας!