Ταυτότητα

Όραμα: Θέλουμε να μας αναγνωρίζουν ως την κορυφαία ελληνική πολυεθνική στην παροχή καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών για ασφαλείς μεταφορές εντός κτιρίων
Φιλοσοφία: Προάγουμε αξίες, ανακαλύπτουμε ανάγκες, δημιουργούμε τάσεις, εξελισσόμαστε καθημερινά
Στόχος: να παρέχουμε άριστες υπηρεσίες σε ανταγωνιστικές τιμές
Οι Αξίες μας
Καινοτομία: να αμφισβητείς παγιωμένες καταστάσεις
Εγρήγορση: να αδράττεις τις ευκαιρίες και να τις αξιοποιείς
Πνεύμα Νικητή: ισχυρή θέληση για πάθος και διάκριση, όχι απλά για συμμετοχή στα δρώμενα
Εξυπηρέτηση: να βλέπεις στα μάτια του πελάτη το μέλλον της φήμης και των επιδόσεων της εταιρείας
Λεπτομέρεια: το πλεονέκτημα στην ποιότητα
Τεχνογνωσία: να γνωρίζεις σε πλάτος αλλά και σε βάθος το αντικείμενό σου
Σεβασμός στον Άνθρωπο και στο Περιβάλλον: να αντιλαμβάνεσαι ότι ανήκεις και αναπτύσσεσαι σε ένα παγκόσμιο και ευαίσθητο οικοσύστημα, το οποίο χρειάζεται την προστασία όλων μας
Η εταιρεία μας εγγυάται την προηγμένη ασφάλεια στις μεταφορές εντός κτηρίων.